Huis & tuin

Wat is een opstalverzekering en hoe belangrijk is ze in de praktijk?

Iedereen die zich eigenaar mag noemen van een eigen woning weet ongetwijfeld dat er aan het aanschaffen van vastgoed een behoorlijk stevig prijskaartje is verbonden. Het laatste wat je dan ook zal willen is dat je op een bepaalde dag deze enorme investering (al dan niet letterlijk) in rook ziet opgaan. Toch is dit een risico waar je absoluut rekening mee zal willen houden. Gelukkig is het als woningeigenaar mogelijk om je tegen dit risico in te dekken. Hoe je dat nu precies kan doen? Zeer eenvoudig, namelijk door het afsluiten van een zogenaamde opstalverzekering. Voor dit type verzekering geldt dat ze het opstal van je vastgoed verzekert waardoor je bij opgetreden schade altijd een beroep kan doen op de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij.

Wat is de opstalverzekering of woonhuisverzekering?

De opstalverzekering of woonhuisverzekering is één van de verzekeringen die je kan afsluiten voor het beschermen van jouw woning. Veel mensen staan er niet bij stil, maar er vinden elk jaar opnieuw heel wat problemen of ongevallen plaats bij de mensen thuis. Niet zelden kan een dergelijk voorval ervoor zorgen dat er structurele schade ontstaat aan het opstal. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een agressieve inbraak of een auto die zich door de gevel van je woning boort. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk dat er brand uitbreekt of dat je woning wordt geteisterd door wateroverlast. Heel wat verschillende situaties kunnen ervoor zorgen dat er structurele schade zal ontstaan aan de constructie van je pand. Door het afsluiten van een opstalverzekering kan deze schade worden verzekerd. Het spreekt voor zich dat je op deze manier in één klap kan rekenen op heel wat meer financiële zekerheid evenals bescherming. 

Moet een opstalverzekering verplicht worden afgesloten?

Over bovenstaand onderwerp is door de jaren heen behoorlijk wat gezegd en geschreven. Is het nu echter wel of niet bij wet verplicht om een opstalverzekering te nemen? Ja en neen. Oké, met dit antwoord ben je wellicht nog niet veel wijzer geworden. We gaan er echter graag nog even verder op in. In principe kan er worden vastgesteld dat er geen wettelijke verplichting geldt voor het afsluiten van de opstalverzekering. Met andere woorden, in de basis zou je er als woningeigenaar perfect voor kunnen kiezen om deze verzekering niet af te sluiten. Dit gezegd hebbende is het zo dat er een andere partij bestaat die het afsluiten van deze verzekering mogelijks wel kan verplichten. Het gaat hierbij dan concreet om de bank of kredietverstrekker die de hypotheek heeft verstrekt. 

Wanneer je er als eigenaar van een woning voor zou kiezen om geen opstalverzekering af te sluiten moet je er bij stil blijven staan dat je daardoor een zeer aanzienlijk risico loopt. Dit geldt echter niet alleen voor jou, maar ook voor de mogelijke kredietverstrekker wanneer je ervoor hebt gekozen om een lening af te sluiten voor jouw nieuwe vastgoed. Omwille van deze laatste kan deze partij er wel voor kiezen om je te verplichten om een opstalverzekering af te sluiten. Weiger je dit? Dan is de kans bijzonder groot dat je de hypotheek uiteindelijk toch niet zal weten te verkrijgen. 

Diks verzekeringen – Vergelijken, verzekeren, ontzorgen.

Waarom is een opstalverzekering zo belangrijk?

Het afsluiten van de opstalverzekering wordt ondanks dus niet verplicht wel sterk aanbevolen voor elke eigenaar van vastgoed. Mocht je er niet voor kiezen om deze verzekering af te sluiten en er ontstaat op een bepaald ogenblik (ernstige) schade aan het opstal is de kans bijzonder groot dat je deze niet zelf zal kunnen vergoeden. Bij totaal verlies van het vastgoed in kwestie bestaat bovendien de kans dat je nog steeds zal moeten verder blijven afbetalen aan de kredietverstrekker. Je zit in dat geval dus niet alleen zonder woning, daarnaast moet je ook nog eens blijven afbetalen voor iets wat niet meer bestaat. Deze situatie maakt in één klap duidelijk waarom de opstalverzekering sinds jaar en dag één van de meest populaire verzekeringen is op de internationale verzekeringsmarkt. 

Wat dekt een opstalverzekering precies in? 

Zoals de naam reeds aangeeft geldt voor de opstalverzekering dat ze zorgt voor een dekking van het opstal. Onder het opstal begrijpen we alles wat vast zit aan de woning. Het gaat hierbij dus niet alleen om de uiterlijke constructie, maar ook om bijvoorbeeld de ingebouwde douche in de badkamer of het inbouwbad evenals om de volledige infrastructuur van de keuken. Betekent dit dat je de loszittende spullen in je woning niet kan verzekeren tegen schade of diefstal? Zeker niet. Ook dat is perfect mogelijk. Je moet er alleen wel rekening mee houden dat je hiervoor verplicht zal zijn om een inboedelverzekering af te sluiten. Vaak is het zo dat een opstalverzekering en inboedelverzekering in een bundel kan worden afgesloten. Wanneer je dit doet resulteert dat in de praktijk doorgaans altijd in een (nog) scherper prijskaartje.

Hoeveel kost een opstalverzekering?

We hoeven er eigenlijk niet flauw over te doen, de opstalverzekering is een vrij dure verzekering. Dat is echter ook logisch. Beeld je namelijk maar eens aan welke waarde het opstal van jouw vastgoed vertegenwoordigt. Dit is namelijk in principe het bedrag dat door de verzekeraar (min of meer) moet worden uitbetaald wanneer er sprake zou zijn van totaal verlies van het pand. Het is dan ook helemaal niet zo vreemd dat er een vrij aanzienlijke verzekeringspremie dient te worden betaald. Dit gezegd hebbende is het zo dat je er doorgaans altijd voor kan kiezen om deze premie te spreiden over verschillende termijnen. Dit betekent dat je ze niet één keer aan het einde van het jaar dient te betalen, maar bijvoorbeeld maandelijks of één keer per kwartaal. Je zal kunnen vaststellen dat dit een significant verschil kan betekenen voor jouw financiële situatie. Let wel, wanneer je de premie gaat splitsen over verschillende maanden bestaat het risico dat je hiervoor een toeslag zal moeten betalen. Hiervoor geldt echter dat niet elke verzekeraar zo’n toeslag in rekening brengt. 

Let op! Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven bestaan er twee verschillende soorten opstalverzekeringen. We maken hierbij een onderscheid tussen de extra uitgebreide verzekering en de zogenaamde allrisk. Het spreekt voor zich dat de premie die je zal moeten betalen voor je opstalverzekering ook hierdoor zal worden beïnvloed. Ook hier moet je zeker rekening mee houden bij een opstalverzekering vergelijken.

Dit vind je misschien ook leuk...