Vrije tijd

Hoe sluit je de meest interessante motorverzekering af? 

Ontzettend veel mensen blijken er in de praktijk fan te zijn om te gaan rijden met de motor. Het hoeft dan ook absoluut niet te verbazen dat een behoorlijk aantal mensen er ook op een bepaald moment voor kiezen om over te gaan tot het kopen van een eigen motor. Wanneer je dat van plan bent spreekt het voor zich dat er een aantal factoren bestaan waar je met zekerheid rekening mee zal willen houden. Het gaat hierbij dan onder meer om de dekkingen waar je op wil kunnen rekenen bij het afsluiten van een bepaalde motorverzekering. Sta jij ook op het punt om een dergelijke verzekering af te gaan sluiten, maar zou je er graag eerst nog wat meer over willen ontdekken? Dan zal je tot de conclusie komen dat de informatie op deze pagina je daar zeker alles over kan vertellen.

Voor wie is de WA motorverzekering de interessantste optie? 

Het eerste type motorverzekering waar je voor kan kiezen is de zogenaamde WA-verzekering. De kans is bijzonder groot dat je hier al behoorlijk wat keren over hebt gehoord. Dat is het gevolg van het feit dat deze verzekering wettelijk is verplicht. Voor elke bestuurder of eigenaar van een motor geldt dan ook dat hij of zij verplicht is om een dergelijke verzekering af te sluiten. Toch is het zo dat veel mensen van mening zijn dat alleen deze verzekering afsluiten niet echt interessant is. Dat is het gevolg van de zeer beperkte dekking die wordt geboden door dit type van verzekering. Het is namelijk zo dat zij op geen enkele manier de schade aan de eigen motor dekt. Dit kan in de praktijk dan ook tot niet onaanzienlijke financiële gevolgen leiden. Dat is uiteraard niet echt de bedoeling. 

Hoe komt het dan dat de WA motorverzekering zo vrij vaak wordt afgesloten? Omdat deze verzekering zich kenmerkt door een zeer beperkt prijskaartje. Die beperkte verzekeringspremie zorgt ervoor dat ze eigenlijk voor elke potentiële verzekeringnemer zeer betaalbaar is. Wanneer het voor jou dan ook vooral van belang is dat je kan rekenen op de laagst mogelijke verzekeringspremie zal je tot de vaststelling komen dat dit wellicht voor jou de interessantste optie zal zijn. Je dient er zoals eerder al aangehaald dus wel rekening mee te houden dat voor deze verzekering geldt dat er op geen enkele manier een dekking wordt geboden voor schade die de eigen motor oploopt. 

Wanneer kiezen voor de WA+ beperkt casco motorverzekering?

De tweede motorverzekering die je kan afsluiten is de zogenaamde WA+ beperkt casco motorverzekering. Voor deze verzekering geldt dat ze in de basis bestaat uit de WA-dekking. Deze dekking wordt echter aangevuld met nog twee bijkomende zekerheden. Wat deze zekerheden betreft kan je dan precies denken aan een dekking voor schade als gevolg van een brand of een ontploffing. Daarnaast is het echter eveneens zo dat er ook een dekking wordt verleend voor financiële verliezen. Het gaat dan bijvoorbeeld om verliezen als gevolg van een diefstal. 

De WA+ beperkt casco motorverzekering is een behoorlijk populaire verzekering. Dat hoeft niet te verbazen. Het is namelijk zo dat ze er bekend om staat over een gemiddeld prijskaartje te beschikken. Ze biedt met andere woorden als het ware een gulden middenweg tussen enerzijds de voordelige, maar zeer beperkte WA-verzekering en anderzijds de duurste optie op de markt, namelijk de allrisk. Als je dus met andere woorden graag wenst te kiezen voor de gulden middenweg zal je tot de vaststelling komen dat de keuze voor de WA+ beperkt casco motorverzekering al vrij snel kan worden gemaakt. In principe mist deze verzekering dan ook slechts één enkele, belangrijke dekking. 

De allrisk, de meest uitgebreide, maar ook de duurste optie 

De belangrijke dekking waar je dus helaas nog niet op kan rekenen bij de WA+ beperkt casco motorverzekering is de zogenaamde allrisk. Het betreft hier een uitermate complete verzekering die er ook voor zorgt dat schade die je zelf hebt veroorzaakt kan worden gedekt. Het gaat hierbij als vanzelfsprekend dan louter om schade die ongelukkig tot stand is gekomen. Met andere woorden, wanneer je moedwillig je motor gaat beschadigen is het niet meer dan normaal dat je verzekeraar hier geen tussenkomst in zal verlenen. Het belangrijkste voordeel van de allrisk motorverzekering is dus dat je ook bent verzekerd voor schade die je eigen motor oploopt. Wanneer deze verzekering de meest complete is op de markt, waarom sluit niet iedereen dan gewoon deze optie af? 

De reden waarom niet iedereen er zomaar blind voor kiest om de allriskverzekering voor motors af te sluiten heeft te maken met de stevige kostprijs die eraan verbonden is. Voor deze prijs geldt dat ze toch significant hoger is gelegen in vergelijking met deze van de WA of WA+ beperkt casco verzekeringen. Je kan met dit type motorverzekering dus met andere woorden dan wel rekenen op de best mogelijke dekking, daar staat tegenover dat je wel voldoening dient te nemen met een vrij significant prijskaartje. Wanneer dat bijvoorbeeld niet tot je budgettaire mogelijkheden behoort is het dus zeer belangrijk om daar de nodige aandacht aan te besteden. Dat is zeker. 

Welke motorverzekering is voor jou de interessantste keuze?

Welke motorverzekering nu precies voor jou de meest interessante keuze is zal in de praktijk worden bepaald door de specifieke voorkeuren waarover je beschikt. Voor heel wat mensen geldt dat ze hun motor gewoon het liefst van allemaal zo goedkoop mogelijk willen verzekeren. Wanneer dat eveneens geldt voor jou is het wellicht de beste keuze om gewoon te kiezen voor de WA-verzekering. 

De keuze voor de WA-verzekering garandeert je een vrij beperkte dekking waar je genoegen mee zal moeten nemen. Is voor jouw situatie van toepassing dat je deze dekking alleen niet voldoende vindt? Dan zal je toch graag willen kiezen voor het afsluiten van een meer uitgebreide verzekering. Heb je de keuze gemaakt om een motor te kopen door middel van een motorlening? Dan spreekt het voor zich dat het sowieso sterk wordt aangeraden om voor zo lang als de lening loopt te kiezen voor de meest uitgebreide verzekering die er bestaat. Dit althans wanneer de aankoopprijs dit rechtvaardigt. In ieder geval kan je zo heel wat nare financiële verrassingen voorkomen. Ga bij interesse in verzekeringen naar deze website

Dit vind je misschien ook leuk...